کتابخانه عمومی

بخش عمومی کتابخانه دانشکدگان فنی 2 (امیرآباد) در سال 1392 با حمایت معاونت پژوهشی پردیس افتتاح گردید.

به لحاظ بعد مسافت کتابخانه دانشکدگان فنی 2 با کتابخانه مرکزی دانشگاه و عدم وجود کتابخانه عمومی در این منطقه، این کتابخانه مورد استقبال دانشجویان فنی و دیگر دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفت.

در حال حاضر بیش از 2000 عنوان کتاب، در زمینه‌های مذهبی، تاریخی، روانشناسی، ادبیات و رمان‌های مختلف در این مجموعه وجود دارد.

ناشرمترجمنویسندهعنوان
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 1
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 2
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 3
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 4
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 5
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 6
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 7
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 8
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 9
انتشارات صدرا-استاد مرتضی مطهریآشنایی با قرآن 10
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۳۵۳ مورد.