کتابخانه کودک

کتابخانه کودک دانشکدگان فنی 2 در تیرماه 1398 با حمایت معاونت پژوهشی پردیس افتتاح گردید. در سال های اخیر در کشور در حال توسعه ما ، و با افزایش ورود زنان و مادران به دنیای کار ،یکی از اصلی ترین چالش ها و دغدغه های زنان شاغل نگهداری ازفرزندان می باشد.

 کتابخانه های کودکان و نوجوانان دقیقا همان هدف وجودی کتابخانه ها را  دارد، با این تفاوت که استفاده کنندگان آن از نظر سنی متفاوتند. این بدان معنی است که توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان باید همگام با توسعه کتابخانه های بزرگسالان و آموزش آنان جهت استفاده منابع اطلاعاتی باشد. ایجاد عادت به برطرف کردن نیازاطلاعاتی ازطریق کتاب-کتابخانه و تعامل کودک با اطلاعات باعت خواهد شد که در آینده ای نه چندان دور کودکانی ایده پرداز، خلاق، کنجکاو و با سطح سواد علمی بالا به جامعه تحویل دهیم.

هدف ویژه ایجاد این مجموعه:  

        1.ارائه خدمات کتابخانه ای مناسب به فرزندان پرسنل، هیات علمی و دانشجویان جهت مطالعه و آموزش کودکان و نوجوانان در فضای دانشگاهی         

      2.تهیه گنجینه ای غنی ازکتب در رده های سنی مختلف جهت کودکان و نوجوانان                

      3.برگزاری دوره های آموزشی مفید (موسیقی، ورزش، کامپیوترو...) بمنظور: کار آفرینی برای دانشجویان واجد شرایط تدریس، استفاده مفید فرزندان پرسنل دانشکدگان فنی  فنی از محیط کتابخانه ای .    

      4 .پایه ریزی افزایش سرانه مطالعه در کشور از سنین کودکی و برنامه ریزی برای توسعه کتابخوانی

      5 .ایجاد فضایی منحصر بفرد برای کودکان در محیط دانشگاهی جهت نگهداری از کودکان دبستانی پرسنل به منظور: جلوگیری از حضور کودکان در فضای اداری و آموزشی و آرامش فکری پرسنل و بالطبع آن کارایی مطلوب برای ارائه خدمات به  مراجعین

    6.  آموزش صحیح اصول  مطالعه و کتابخوانی از کودکی 

     7.ایجاد مکانی آرام برای یادگیری

این مجموعه با برگزاری کلاس های آموزشی ویژه کودکان زیر نظر مربیان حرفه ای تا بحال بیش از 10 دوره برگزار کرده است.این کتابخانه شامل دو فضا همراه با امکانات مناسب برای بازی های خلاقانه، آموزش، مهارت های مختلف و مجموعه بیش از 500 عنوان کتاب کودکان و نوجوانان  را دارا می باشد.