مرجع مجازی

منابع موجود در این بخش شامل ۱۰۲۴ عنوان مجله لاتین و ۷۴ عنوان مجله فارسی در رشته‌های مختلف فنی و مهندسی می‌باشد.

خدمات این بخش از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه تهران انجام می‌پذیرد. هم چنین کلیه امور مربوط به تهیه منابع الکترونیکی نیز در این بخش انجام می‌شود.

ساعت سرویس‌دهی در این بخش شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ می‌باشد.

تلفن تماس بخش نشریات دانشکدگان فنی ۱: ۶۱۱۱۳۰۳۱

تلفن تماس بخش نشریات دانشکدگان فنی ۲: ۸۲۰۸۹۸۰۹

جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی